ZARZĄD MIEJSKIEGO

SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

ul. Glinki  117
85-062 Bydgoszcz
Tel / fax. 52 362 - 05 - 46
 Tel. 52 339 - 22 - 50 w. 52
Adres strony internetowej - www.mszs.bydgoszcz.pl
email:mszs.bydgoszcz@poczta.onet.pl

Prezes                   Marian Lewandowski   tel. służ. 52 362 05 46 /kom. 606669120                                     
Wiceprezes           Grzegorz Dzięciołowski - tel . 504 999 522

Wiceprezes           Małgorzata Szopińska - kom. 608 08 31 33

Sekretarz               Wiesława Kaniewska - kom. 605 760 611

Skarbnik                 Waldemar Baczyński - tel. 52 3424349 / 513 081 763

Członek Zarządu         Artur Markowski - Szkoła Podstawowa nr 66

Członek Zarządu           Leszek Gozdek    tel. 601 771 601

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca             Maria Śmigiel - kom. 691 698 174

Członek Komisji             Ewa Jankowska - Szkola Podstawowa nr 37


                                       SPIS  TREŚCI

 

Rozdział  I                              XXIII  Bydgoska Olimpiada Młodzieży

Rozdział  II                             Imprezy sportowe pozakalendarzowe

Rozdział  III                           Konkurs Wiedzy Sportowej

Rozdział  IV                           Terminarz zawodów wojewódzkich

Rozdział  V                             Wyniki sportowe szkół za rok szkolny
                                                   2015 / 2016

 

  

INAUGURACJA
XXIV BYDGOSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

        27.09.2016 godz. 10.00  Stadion CWZS ZAWISZA

 
                                      ZAKOŃCZENIE  
        XXIV  BYDGOSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

         07.06.2017  GODZ. 10.00  Stadion CWZS  ZAWISZA

     Festiwal sztafet "Memoriał Teresy Ciepły" :

     26.09.2016   godz. 12.00  --  eliminacje sztafet  4 x 100 metrów
     Stadion  CWZS  Zawisza   --  bieżnia

 •  Sztafeta 4 x 100 metrów dziewcząt Szkół Podstawowych
 •  Sztafeta 4 x 100 metrów chłopców  Szkół Podstawowych
 •  Sztafeta 4 x 100 metrów dziewcząt Gimnazja
 •  Sztafeta 4 x 100 metrów chłopców  Gimnazja
 •  Sztafeta 4 x 100 metrów dziewcząt  SPG.
 •  Sztafeta 4 x 100 metrów chłopców   SPG.

  UWAGA  --  do finału kwalifikuje po osiem najlepszych sztafet z eliminacji  --  osiem sztafet z najlepszymi czasami , / do finału kwalifikuje się jedna sztafeta ze szkoły /

          27.09.2016 godz. 11.30  --  finały sztafet :
          Stadion główny

 •  Szkoły Podstawowe
 •  Szkoły Gimnazjalne
 •  Szkoły Ponadgimnazjalne

REGULAMIN XXIV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży

 • XXIV BOM dla  szkół dla miasta Bydgoszczy prowadzona jest oddzielnie dla uczniów :
 • szkół podstawowych , rocznik 2004 i młodsi
 • gimnazjów , rocznik 2001 i młodsi
 • szkół ponadgimnazjalnych , rocznik 1998 i młodsi.

/ uczniowie klas czwartych szkół dziennych rocznik 1997 /

 •  XXIV BOM prowadzi Miejski Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz.
 •  Do klasyfikacji zaliczane są następujące dyscypliny:
 •  Zespołowe gry sportowe
 •  Sztafetowe biegi przełajowe
 •  Tenis stołowy  - drużyna
 •  Szachy - drużyna
 •  LA ( trójbój, czwórbój, liga LA )
 •  Indywidualne zawody LA
 •  Pływanie/ zespół musi liczyć 5 zawodników , lub zawodniczek/
 •  Z dyscyplin indywidualnych każda szkoła otrzyma 10 pkt. za udział.
 • System rozgrywek XXIV BOM w grach zespołowych

Szczegółowy system rozgrywek ustalony zostanie w trakcie    zebrań      organizacyjnych
Szkoły Sportowe , Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły z klasami sportowymi awansują bezpośrednio do finałów XXIV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży

 • System zawodów LA

I etap --  eliminacje  --  termin maj 2017

    Szkoły Podstawowe  --   indywidualne zawody LA

Gimnazja  --   indywidualne zawody LA

    Szkoły Ponadgimnazjalne  -- indywidualne zawody LA


II etap  --  zawody finałowe  
Do zawodów finałowych kwalifikuje się 24  najlepszych zawodników  w każdej konkurencji z eliminacji.
                Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie ,            do konkurencji technicznych szkoła może  wystawić maksymalnie po 3 zawodników , natomiast  w konkurencjach biegowych  po 3 zawodników

Szkoła , która nie wystartuje w eliminacjach nie może brać udziału w finałach
 

 • Mistrzem Bydgoszczy zostaje szkoła, która zajmuje I miejsce w XXIV BOM w każdej dyscyplinie sportu i reprezentuje Miasto Bydgoszcz w dalszych etapach rozgrywek ( wojewódzkich )
 • Startująca młodzież w XXIV BOM  reprezentuje jeden typ szkoły, której jest uczniem
 • Na każdych zawodach uczeń startujący musi posiadać aktualną legitymację szkolną
 • Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,  obowiązuje  grupa dyspanseryjna A lub B zaznaczona w zgłoszeniu.
 • Szkoła startująca w zawodach jest zobowiązana dostarczyć w ustalonym terminie do organizatora zgłoszenie / wzór w kalendarzu imprez / z aktualną listą zawodników podpisaną przez Dyrektora Szkoły , z pieczątką Szkoły i czytelnym podpisem nauczyciela , opiekuna. Zgłoszenia muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym, z podaniem pełnego imienia i nazwiska.
 • Szkoły zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w rozgrywkach.
 • Za bezpieczeństwo i kulturalne zachowanie się młodzieży odpowiada nauczyciel , opiekun zespołu.
 • W przypadku chuligańskiego zachowania się uczniów zespół zostanie usunięty z rozgrywek w tym i następnym roku szkolnym  a pisemna informacja o zaistniałej sytuacji zostanie wysłana do Dyrekcji Szkoły.
 • Szkoła , która zgłosiła się do rozgrywek jest zobowiązana do ich zakończenia. Przy dwu lub więcej walkowerów zespół zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie miał prawa startu w tej dyscyplinie w tym i następnym roku szkolnym.
 • Mecze przekładane z przyczyn nie zależnych od organizatora muszą być rozegrane w terminie do ostatniej kolejki we własnym zakresie. Wynik i protokoły tych meczy należy dostarczyć w terminie do gospodarza rozgrywek , nie dostarczenie potraktowane będzie jako obustronny walkower ( zawody prowadzi sędzia związkowy wskazany przez SZS).
 • Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół  srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami  wojewódzkimi  nie póżniej niż do 15 pażdziernika  2016 roku.
 • Wszelkie protesty i skargi dotyczące zawodów składać należy pisemnie na adres Zarządu Miejskiego SZS najpóźniej następnego dnia po zawodach.                    
 • Punktacja XXIV BOM :

PUNKTACJA GIER ZESPOŁOWYCH

Prowadzimy oddzielną punktację dla dziewcząt i chłopców.
I miejsce          -    100 pkt.
II miejsce        --       80 pkt.
III miejsce       -       60 pkt.
IV miejsce       -       50 pkt.
V miejsce        -       40 pkt.
VI miejsce         -     35 pkt.
VII miejsce       -     30 pkt.
VIII miejsce      -     25 pkt.
IX miejsce        --    20 pkt.
X miejsce         --    15 pkt.
XI miejsce i pozostałe  po 10 pkt.

PUNKTACJA  ZESPOŁOWA  LA --  jak w grach sportowych
Prowadzimy oddzielną punktację dla dziewcząt i chłopców:

 • Kwestie nie  ujęte w niniejszym regulaminie zgodne są z regulaminem Kujawsko - Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, który znajduje się w Kalendarzu Imprez tego Związku.                                          
 


ROZDZIAŁ II

IMPREZY POZAKALENDARZOWE

 • Tenis stołowy , dart  - zawody indywidualne - SPG

          Organizator  XI LO  --  luty / marzec  2017

 • Pływanie - zawody drużynowe - " Turniej 5 basenów "

         Organizator  SP    listopad 2016 --  kwiecień 2017
Piłka nożna - SPG ( piłkarskie szóstki)
Organizatorzy: szkoły posiadające boiska "Orlik"
październik 2016  --  listopad 2016.

 • Halowa piłka nożna  --  Szkoły Podstawowe

W zawodach uczestniczą zawodnicy / zawodniczki rocznika 2005 i młodsi.                                       
Zespół liczy 10 zawodników / czek  -  5 grających na boisku + 5 rezerwowych.
Termin luty  --  marzec 2017

 • Biały Miś

Organizatorami zawodów są :

 • Gazeta Pomorska
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Termin zawodów:

 • Grudzień 2016 - marzec 2017

Szczegółowy regulamin zawodów organizatorzy prześlą szkołom w listopadzie 2016 r.

 •  Puchar Dyrektor Gim nr 9 -  piłka ręczna  SG.

 Organizator Gim. nr 9  -  kwiecień  2017

 • Mistrzostwa Polski MDK w szachach.

Organizator  MDK nr 2.  --  listopad  2016

 •   Indywidualne Mistrzostwa w Szachach  SPG

        Organizator - MDK  nr 2     kwiecień .2017

 • Młodzieżowe Igrzyska Miejskie   --  kalendarz imprez
 •  Dart
 •  Futsal chłopców
 •  Tenis stołowy Indywidualny
 •  Tenis stołowy drużyna
 •  Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 •  Koszykówka chłopców
 •  Badminton  dziewcząt i chłopców
 •  Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

  Organizator Zespół Szkół nr 7  --  termin : październik 2016  --  kwiecień 2017
.10.  Mistrzostwa Bydgoszczy w warcabach.
Organizator MDK nr 1  --  termin : kwiecień 2017
UWAGA
Zawody zostaną przeprowadzone w ramach Mistrzostw Miasta Bydgoszczy Szczegółowe komunikaty zostaną przesłane przez organizatorów w trakcie roku szkolnego 2016 / 2017.ROZDZIAŁ   III

REGULAMIN

KONKURS  WIEDZY  SPORTOWEJ

z elementami sprawnościowymi

 I. Cel

Popularyzacja sportu wśród młodzieży, poprawa sprawności fizycznej oraz wyłonienie najlepszych uczestników konkursu.

 

II. Organizatorzy konkursu

- Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy

- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy

- Patronat medialny: "Express Bydgoski"

 

III. Termin i miejsce oraz tematyka konkursów

Konkursy odbędą się w Muzeum Wodociągów "Hala Pomp" przy ul. Gdańskiej 242 w następujących terminach:

I.     25.11.2016r. -                 Piłkarskie Mistrzostwa Europy - EURO'2016

II.    24.02.2017r. -            Igrzyska Olimpijskie - RIO'2016

III.   24.03.2017r. -            Sport żużlowy w Polsce i na świecie

 

IV. Uczestnicy

W konkursach uczestniczą trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły średnie i gimnazjalne (uczniowie roczników 1998 i młodsi).

 

V. Zgłoszenia

Szkoły kierują zgłoszenia drogą elektroniczną pod adresem Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy: mszs.bydgoszcz@poczta.onet.pl
Zgłoszenia prosimy dokonać najpóźniej w terminie na 2 tygodnie przed każdym konkursem.

 

VI. Każdy konkurs obejmować będzie

a/ Pytania pisemne i ustne obejmujące daną tematykę sportową

b/ Pytania pisemne i ustne obejmujące tematykę związaną z wiadomościami o wodzie w życiu 

    człowieka i sportowca.

c/ Konkurencje sprawnościowe.

 

VII. Zasady przeprowadzenia i punktacji

Każdy zespół odpowiada na pytania pisemne i ustne oraz bierze udział w konkurencjach sprawnościowych. Ustala się następujące zasady punktacji:

a/ pytania pisemne i ustne: pełna odpowiedź - 2 pkt; niepełna - 1 pkt; zła - 0 pkt.

b/ za odpowiedzi na niektóre pytania ustne można otrzymać dodatkowy punkt.

c/ za konkurencje sprawnościowe punktacja wg regulaminów poszczególnych konkurencji

 

VIII. Jury

Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwać będzie powołane jury.

 

IX. Nagrody

- Dla trzech najlepszych zespołów szkolnych nagrody w postaci sprzętu sportowego.

- Uczniowie oraz opiekunowie trzech najlepszych zespołów otrzymają nagrody indywidualne.ROZDZIAŁ IV
TERMINY ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH
TERMINARZ KUJAWSKO - POMORSKICH
 IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

LP

 

DYSCYPLINA

 

Rozgrywki Bydgoszczy

 

Zawody wojewódzkie

ćwierćfinał

półfinał

finał

 

1.

Biegi  przełajowe indywidualne

 

30.09.16

 

-

 

-

 

07.10.16

 

2

Biegi przełajowe sztafetowe

 

18.10.16

 

-

 

-

 

27.10.16

 

3.

 

Szachy

 

10.12.16

 

-

 

-

 

14.02.17

 

4.

 

Unihokej

 

10.11.16

 

-

11.11.16
23.11.16

25.11.16
30.11.16

 

5.

Tenis stołowy - drużyna

 

27.01.17

 

21.02.17

 

27.02.17

 

10.03. 17

 

6.

Mini piłka siatkowa  dziewcząt

 

15.12.16

 

10.01.17

 

17.01.17

 

25.01.17

 

7.

Mini piłka siatkowa chłopców

 

15.12.16

 

13.01.17

 
20.02.17

 

27.01.17

 

8

Mini piłka ręczna - dziewcząt

 

15.11.16

 

24.11.16

 

02.12.16

 

13.12.16

 

9

Mini piłka ręczna - chłopców

 

20.11.16

 

29.11.16

 

06.12.16

 

15.12.16

 

10

Mini koszykówka - dziewcząt

   
27.01.17

 

20.03.17

 

28.03.17

 

11.04.17

 

11

Mini koszykówka - chłopców

 

15.02.17

 

24.03.17

 

31.03.17

 

12.03.17

 

12.

Piłka  nożna Piłkarskie szóstki dziewcząt

 

30.10.16

 

26.04.17

 

05.05.17

 

11.05.17

 

13

Piłka nożna - Piłkarskie  szóstki  chłopców

 

13.10.16

 

20.10.16

 

31.11.16

 

08.11.16

 

14.

Czwórbój lekkoatletyczny

 

9 - 10.05.17

 

-

 

-

 

09.06.17

 

15.

Trójbój lekkoatletyczny

 

18- 19.05.17

 

-

 

-

 

06.06.17

 

16

 

Pływanie

 

30.11.16

 

-

 

-

 

09.12.16


 

TERMINARZ KUJAWSKO - POMORSKIEJ
GIMNAZJADY NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017.

 

LP

 

DYSPLINA SPORTU

 

ROGRYWKI
BYDGOSZCZY

 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

ćwierćfinał

Półfinał

finał

 

1

Biegi przełajowe - indywidualne

 

30.09.16

 

-

 

-

 

07.10.16

 

2

Biegi przełajowe - sztafetowe

 

18.10.16

 

-

 

-

 

27.10.16

 

3

Unihokej - dziewcząt

20.11.16

 

-

28.11.16

08.12.16

 

4

Unihokej - chłopców

20.11.16

 

-

01.12.16 

12.12.16

 

5

Tenis stołowy - drużyna

 

27.01.17

 

21.02.17

 

27.02.17

 

10.03.17

 

6

Tenis stołowy - indywidualne

 

10.12.16

 

-

 

-

 

-----

 

7

Piłka siatkowa - dziewcząt

 

15.01.17

 

15.02.17

 

22.02.17

 

06.03.17

 

8

Piłka siatkowa - chłopców

 

15.01.17

 

20.02.17

 

28.02.17

 

09.03.17

 

9

Piłka ręczna  - dziewcząt

 

10.11.16

 

18.11.16

 

  05.12.16

 

  14.12.16

 

10

Piłka ręczna - chłopców

 

10.11.16

 

   22.11.16

 

  09.12.16

 

  16.12.16

 

11

Koszykówka- dziewcząt

 

28.02.17

 

   08.03.17

 

  17.03.17

 

  27.03.17

12

Koszykówka -  chłopców

28.02.17

   14.03.17

  21.03.17

  04.04.17

 

13

 

Szachy

 

20.12.16

 

-

 

-

 

  17.02.17

14

Piłka nożna - dziewcząt

 

30.10.16

 

    20.04.17

 

27.04.17

 

08.05.17

 

15

Piłka nożna - chłopców

 

10.10.16

 

    18.11.16

 

24.10.16

 

03.11.16

 

16

Lekka Atletyka - liga szkolna

 

      11.05.17

 

-

 

-

 

   26.05.17

 

17

Lekka Atletyka - indywidualna

 

       17.05.17

 

-

 

-

 

   01.06.17

 

18

 

Pływanie

 

 10.11.16

 

-

 

-

 

21.11.16


 


TERMINARZ KUJAWSKO - POMORSKIEJ LICEALIDADY
NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

 

LP

 

DYSCYPLINA SPORTU

 

ROZGRYWKI BYDGOSZCZY

 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

Ćwierćfinał

Półfinał

finał

 

1

Lekko atletyka  liga szkolna

 

-

 

I rzut  do 20.10.2016
II rzut do 30.05.2017

 

2

Biegi przełajowe - indywidualne

 

30.09.16

 

-

 

-

 

07.10.16

 

3

Biegi przełajowe - sztafetowe

 

18.10.16

 

-

 

-

 

27.10.16

 

4.

Piłka siatkowa - dziewcząt

 

25.02.17

 

07.03.17

 

15.03.17

 

22.03.17

 

5

Piłka siatkowa - chłopców

 

25.02.17

 

16.03.17

 

23.03.17

 

30.03.17

 

6

Piłka ręczna - dziewcząt

 

30.11.16

 

-

 

08.12.16

 

20.12.16

 

7

Piłka ręczna - chłopców

 

30.11.16

 

-

 

12.12.16

 

21.12.16

 

8.

Koszykówka - dziewcząt

 

25.03.17

 

05.04.17

 

12.04.17

 

21.04.17

 

9

Koszykówka - chłopców

 

25.03.17

 

07.04.17

 

14.04.17

 

25.04.17

 

10

 

Pływanie

 

     04.11.16

 

-

 

-

 

16.11.16

 

    11.

Lekka atletyka  --  indywidualna

 

     23.05.17.

 

-

 

-

 

-

 


ROZDZIAŁ  IV

Wyniki

Szkoły Podstawowe

Dyscyplina sportu

Kategoria

 

Chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe

 Kamińska Anna     SP nr 64
Biskup Klaudia       SP nr 69
Troka Oliwia           SP nr 31

Hojan Jakub           SP nr 46
Frątczak Jerzy        SP nr 65
Tomaszewski Kacper    SP nr 41

Sztafetowe biegi przełajowe

 

SP nr  64
SP nr  69
SP nr  65               

 

SP nr  65
SP nr  69 MS
SP nr  66

 

Mini piłka siatkowa

SP nr   31
SP nr     4
SP nr   34

SP nr 60
SP nr  4
SP nr  20

Mini piłka ręczna

SP nr  66
SP nr  48
SP nr  14

SP nr  66
SP nr  14
SP nr  48

Mini koszykówka

SP nr 60
SP nr 63
SP nr  66

SP nr  63
SP nr  32
SP nr  47

Piłkarskie szóstki

SP nr  12
SP  nr 66
SP nr  48

SP nr  31
SP nr  67
SP nr  62

Czwórbój lekkoatletyczny

SP nr  31
SP nr  69
SP nr  65

SP nr  14
SP nr  69
SP nr  41

Trójbój lekkoatletyczny

 

SP nr  61
SP nr  35
SP nr  31

 

SP nr  31
SP nr  14
SP nr  69

 

Tenis stołowy
- zawody drużynowe

SP  nr 40
SP nr 63
SP nr 64

SP nr  69
SP nr  61
SP nr 65

Pływanie

SP nr 63
SP nr 64
SP nr 65

SP nr 63
SP nr 64
SP nr 65

Szachy

SP nr 63
SP 66
SP nr 62

Unihokej

SP nr    2
SP nr    46
SP nr    57

SP nr 69
SP nr  2
SP Katolik 


Gimnazja

 

Dyscyplina sportu

Kategoria

Dziewczęta

Chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe

Kalinowska Maja             G nr 57
Sobczak Edyta                 G nr 6
Forc  Wiktoria                   G nr 57

Aleksandrowicz Sebastian   G nr 58
Witkowski Patryk                    G nr 58
Kowalski Bartek                     G nr 38

Sztafetowe biegi przełajowe

G. nr  57 MS
G. nr  6
G. nr  58

G. nr   57 M,S
G. nr   58
G. nr   6

Piłka siatkowa

G. nr 6
G. nr 5
G. nr 29

G. nr 15
G. nr   48
G. nr  9

Piłka ręczna

G. nr   9
G. nr  6
G. nr  2

G. nr  35
G. nr  2
G. nr 9

Koszykówka

G. nr  15
G. nr  57
G. nr  2

G. nr   8
G. nr  58
G. nr  33

Piłka nożna

G nr   6
G nr   37
G nr  29

G nr  33
G nr  15
G nr  2

Lekka atletyka
- miejska liga szkolna

G. nr  57
G. nr    9
G. nr    6

G. nr  57 MS
G. nr 6
G. nr   32

Tenis stołowy
- zawody drużynowe

G. nr  31
G. nr 47
G.nr 15

G. nr  17
G. nr  50
G. nr  33

Unihokej

G  nr 1
G  nr  17
G  nr  28

 

G nr  6
G nr  38
G.nr 28

 

Pływanie

 

G nr 54
G nr 23
G nr 17

 

G nr 54
G nr 23
G nr 32

 

Szachy

G nr 38
G. nr 17
G nr 50

 

 

                                              
Szkoły Ponadgimnazjalne

 

 

Dyscyplina sportu

Kategoria

 

Dziewczęta

Chłopcy

 

Indywidualne biegi przełajowe

Zys Natalia                   Z.SCKR
Kubińska Klaudyna   Ekon
Ziółkowska Natali a    I LO

Pawłowski  Bartosz        VIII LO
Wąntorek Jakub              I LO
Paduch Paweł                 XI LO

 

Sztafetowe biegi przełajowe

XI    LO  MS
II LO
Z.Sz nr 5 MS

XI LO MS
VI LO
VII LO

 

Pływanie

XX LO
XI LO MS
IV LO

XX LO
VI LO
VIII LO                                                                  

 

Piłka siatkowa

XILO MS
V LO
VII LO

XI LO MS
Elektronik
Mechanik nr 1

 

Piłka ręczna

VI LO
IX LO
Z.Sz nr 5

Zespół Szkół nr 5
I LO
Z.Sz. Spożywczych

 

Koszykówka

VIII LO
Ekonomik
Z.Sz nr 5

Lic. Menedżerskie
VIII LO
VII LO

 

Piłka nożna

 

 

Z.Sz. nr 5
Z.Sz. Mechanicznych nr 2
VIII LO

 

 

Szachy

                                           VI LO
VIII LO
II  LO

       

 

 

ZGŁOSZENIE

Dotyczy:

Finał powiatu *  .....................

 

Półfinał wojewódzki / *  ...............

 

Finał wojewódzki *

Dyscyplina:

....................... dziewcząt / chłopców

Data i miejsce:

..................................

Szkoła:

...........................      ................ 

 

                                        /Nazwa/                                                                  /email szkoły/

       SZKOŁA ZAREJESTROWAŁA SIĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI SZKÓŁ NA STRONIE
WWW.SRS.SZS.PL

TAK

 

NIE

 

 

Lp

Imię i Nazwisko zawodnika

Rocznik

Licencja
w dyscyplinie

Inna licencja
Nazwa dyscypliny

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Startujący zawodnicy posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Dzieci są przebadane i zdolne do udziału w zawodach.

Nauczyciel wf:  .......................               ...............
/Imię i Nazwisko/                                                                   /podpis nauczyciela wf/

 

  
.......................                   .......................
/Podpis i pieczątka pielęgniarki lub opiekuna/                                                 / Podpis i pieczątka dyrektora szkoły/
Uwaga
Druki

do zawodów - do pobrania
Zgłoszenie do zawodów - druk - Zgłoszenie do zawodów - druk - Zgłoszenie do zawodów - druk

 

 

 


   
kontakt z webmasterem : napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: czwartek 2016-09-15 12:17 po południu