LICEALIADA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


PROGRAM ZAWODÓW
                        

grupa wiekowa   /rocznik 1999– 2002 /
                         

1. Piłka nożna
2. Sztafetowe biegi przełajowe
3. Piłka ręczna
4. Piłka siatkowa
5. Pływanie drużynowe
6. Unihokej
7. Koszykówka
8. Szachy
9. Badminton
10. Tenis stołowy drużynowy
11. Tenis stołowy indywidualny
12.  Drużynowe biegi przełajowe
12, Lekka atletyka  --  zawody indywidualne

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

W zawodach biorą udział uczniowie rocznika 1999 - 2002 z jednej szkoły ponadpodstawowej.

 • Godz. 11.00 weryfikacja
 • Godz. 11.30 Dziewczęta - sztafeta 10 x 800 m
 • Godz. 11.30 Chłopcy - sztafeta 10 x 1000 m


Każdy zawodnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną. Do finału wojewódzkiego kwalifikują się Mistrzowie Powiatu.

TERMIN ZAWODÓW 09. 10. 2018 r.DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

I  Uczestnictwo
W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej
urodzeni w latach 1999 – 2002 .
- W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców
- Zespół składa się z 6 uczniów/uczennic 2006-2007

II Program zawodów
Biegi na dystansach :
a/ dziewczęta 800 m
b/ chłopcy 1000 m

Start wspólny w poszczególnych kategoriach.
Suma miejsc na mecie zdobytych przez 5 najlepszych poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej.
W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników szkoła nie będzie klasyfikowana w punktacji drużynowej. Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.  Zwycięża ta szkoła która uzyskała najmniejszą ilość punktów.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

TERMIN ZAWODÓW 09. 04. 2019 r.GRY SPORTOWE

 1. Piłka siatkowa
 2. Piłka ręczna
 3. Koszykówka
 4. Piłka nożna
 5. Unihokej

Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami i zasadami gier.PIŁKA SIATKOWA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni
w latach 1999 - 2002 oraz uczniowie klas czwartych dziennych rocznika 1997.

Skład zespołu: 14 zawodników/zawodniczek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów rozgrywanych "tie brakiem"

Wysokość siatki :

 •  Dziewczęta  --  224 cm.
 •  Chłopcy        --  243 cm.

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 31. 01. 2019 r.PIŁKA RĘCZNA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni
w latach 1999 - 2002 oraz uczniowie klas czwartych dziennych rocznika 1997.
Zespół składa się z 16 zawodników/zawodniczek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach.
Obowiązują przepisy ZPRP.
Czas gry 2 x 20 minut + 5 minut przerwy lub 2 x 15 minut.
Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu
Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu.

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 31. 10. 2018 r.KOSZYKÓWKA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni
w latach 1999 - 2002 oraz uczniowie klas czwartych dziennych rocznika 1997.
Skład zespołu : 8 - 10 zawodników/zawodniczek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach i spodenkach.
W rozgrywkach obowiązują przepisy PZKosz.

Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1.  większa liczba zdobytych punktów
2.  jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów.
a.    większa liczba zdobytych koszy w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
b.    lepszy stosunek większa różnica koszy  zdobytych  do   straconych  w  meczach   pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
c.    większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami
d.    większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie
e.    lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,
f.    większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 17. 03. 2019 r.


PIŁKA NOŻNA - PIŁKARSKIE SZÓSTKI

Drużynę stanowią uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej rocznika 1999– 2002.
Zespół liczy 12 zawodników w tym 2 bramkarzy. / pięciu zawodników w polu +
bramkarz /

Przepisy gry :
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN.
Czas gry 2 x 15 minut + 5 minut przerwy.
Boisko i bramki 30 m x 60 m / orlik /, bramki 5 x 2 metry
Obuwie piłkarskie – korkotrampki,(bez wymiennych kołków)
W czasie gry zmiany „ hokejowe „
Mecze rozgrywane są piłkami nr 5

Punktacje:
Zwycięzca otrzymuje 3 pkt, remis 1 pkt, przegrywający 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów,
- lepsza różnica bramek
- wynik bezpośredniego spotkania

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 30. 10. 2018 r.


UNIHOKEJ

         Drużynę stanowią uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej  rocznika 1999 - 2002 występujący w składzie 12   zawodników lub zawodniczek – na boisku przebywa 6 zawodników / czek (w tym bramkarz).

Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami P F U i F.
Czas gry 2 x 5 - 10 minut 1 – 2 minuty przerwy.
Bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm)
Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.
Pole przed bramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się
3,5 m. od linii końcowej boiska)
Obowiązuje strój bramkarski – ochraniacze i maska, bramkarz broni bez kija.

Punktacja :
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną
0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośredni spotkania,
- lepsza różnica bramek,
- większa liczba zdobytych bramek

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 23. 11. 2018 r.


PŁYWANIE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół
srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzki minie później niż do 30 września 2018 roku.
I. Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 1999 i młodsi.

II. Program zawodów:

 1. sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
 2. sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.
Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

III. Przepisy techniczne

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni
25 metrowej.
Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej  i w sztafecie
Szkoła może wstawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii
Zawody przeprowadzane są seriami na czas, rozstawienie zawodników  w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.
Sztafety na czas, rozstawienie sztafet wg wyników indywidualnych do punktacji
drużynowej.

IV. Punktacja drużynowa

Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wstawiły sztafety.
Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:
W indywidualnych I m – 17 pkt. II m – 15 pkt. III m – 14 pkt. Itd.
W sztafetach I m – 34 pkt. II m – 30 pkt. III pkt – 28 pkt. Itd.
Do punktacji drużynowej zliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik
sztafety
Drużyna która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu w danym wyścigu
indywidualnym nie zdobywa punktów za dany wyścig jednak nie podległa  dyskwalifikacji
Zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa
punktów
W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety,
a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.
Prowadzi się oddzielną punktację dla dziewcząt i chłopców

TERMIN ZAWODÓW - DO 10.11. 2018 r.


    SZACHY

W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej urodzeni
w latach 1999 – 2002
Zespół liczy 4 zawodników w tym przynajmniej 1 dziewczynka.
System rozgrywek szwajcarski 7-9 rund.
Kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczynka
Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. Szczegółowy regulamin szkoły otrzymają przed zawodami.

TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW - DO 10.12.2018 r.


    BADMINTON

I. Uczestnictwo

      W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej urodzeni
     w latach 1999 – 2002
Zespół liczy 2 zawodników/czek + rezerwowy/a. Przez cały turniej obowiązuje ten sam skład drużyny.

II. Sposób przeprowadzenia zawodów.

Kolejność gier:
I rzut                      II rzut                              III rzut
A – X                                                                 A – Y
Gra podwójna
B – Y                                                                B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt.(bez prawa podwyższania).
3. Zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

TERMIN ROZEGRANIA - DO 07.12.2018 r.


TENIS STOŁOWY- ZAWODY DRUŻYNOWE 

W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej urodzeni
w latach 1999 – 2002
Zawody odbywają się w kategorii dziewcząt i chłopców w konkurencji druży-
nowej.
Zespół liczy 2+1 (rezerwowy) chłopców lub 2+1(rezerwowa)  dziewczynki.
Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
W meczu rozgrywane są cztery gry pojedyncze i jedna gra podwójna.

TERMIN ROZEGRANIA - DO 10.12.2018


    TENIS STOŁOWY - ZAWODY INDYWIDUALNE

Każda szkoła może zgłosić po dwóch zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców ( rocznik 1999 – 2002).
 Szczegółowy komunikat zostanie dostarczony do szkół przed zawodami.

TERMIN ROZEGRANIA - MARZEC 2019


    ZAWODY INDYWIDUALNE LA
        
Program zawodów:

Uczestnicy -- uczniowie Szkół Ponadpodstawowych rocznika 1999-2002
Program zawodów :
Bieg 100 metrów dziewcząt i chłopców
Bieg 400 metrów dziewcząt i chłopców
Bieg 800 metrów dziewcząt
Bieg 1.500 metrów chłopców
Sztafety 4 x 100 metrów dziewcząt i chłopców
Sztafety szwedzkie dziewcząt i chłopców
Skok w dal dziewcząt i chłopców
Skok wzwyż dziewcząt i chłopców
Pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców K – 4 kg, M – 6 kg
Rzut oszczepem dziewcząt i chłopców K – 600g, M – 800 g.

Uwaga

Szkoła może zgłosić po trzech zawodników do każdej konkurencji  biegowej i technicznej.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie.

  TERMIN ROZEGRANIA - DO 15.05.2019 r.
 

UWAGA
Druk zgłoszenia do zawodów należy wygenerować z srs.

Druk zgłoszenia winien posiadać pieczęć Szkoły, podpis Dyrektora i czytelny podpis Nauczyciela.

   
kontakt z webmasterem : napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: niedziela 2018-08-19 12:26 po południu