Licealiada Młodzieży
SZKOŁY PONADPODSTAWOWEPROGRAM ZAWODÓW
grupa wiekowa
/rocznik 1998- 2001 /


1. Indywidualne biegi przełajowe
2. Sztafetowe biegi przełajowe
3. Piłka nożna
4. Piłka siatkowa
5. Piłka ręczna
6. Koszykówka
7. Lekka atletyka - zawody indywidualne
8. Pływanie drużynowe
9. SzachyINDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępującego współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem rozgrywek nie później nią do 30 września 2017.
W zawodach biorą udział uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych rocznika 1998 - 2001./
Program zawodów:
1. Godz. 10.30 weryfikacja
2. Godz. 11.15 dziewczęta 1500 metrów
3. Godz. 11.30 chłopcy 2.000 metrów
Każdy zawodnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną oraz numer startowy.
Do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się po 5 najlepszych zawodników / czek z powiatu.
TERMIN ZAWODÓW - 03.10.2017.SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W zawodach biorą udział uczniowie rocznika 1998 - 2001 z jednej Szkoły Ponadgimnazjalnej.
Program zawodów
1. Godz. 11.00 weryfikacja
2. Godz. 11.30 sztafeta 10 x 800 metrów dziewcząt
3. Godz. 11.30 sztafeta 10 x 1.000 metrów chłopców
Każdy zawodnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną. Do finału wojewódzkiego kwalifikują się Mistrzowie Powiatu.
TERMIN ZAWODÓW - 18.10.2017.GRY SPORTOWE

 1. Piłka siatkowa
 2. Piłka ręczna
 3. Koszykówka

Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami i zasadami gier.PIŁKA SIATKOWA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadgimnazjalnej urodzeni w latach 1998 - 2001
Skład zespołu: 12 zawodników / czek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach.
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów rozgrywanych " tie brakiem"
Wysokość siatki :
. Dziewczęta -- 224 cm.
. Chłopcy -- 243 cm.
TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 31.01.2018PIŁKA RĘCZNA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadgimnazjalnej urodzeni w latach 1998 - 2001
Zespół składa się z 16 zawodników / czek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach.
Obowiązują przepisy ZPRP.
Czas gry 2 x 20 minut + 5 minut przerwy lub 2 x 15 minut.
Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu
Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu.
TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 15.11.2017.KOSZYKÓWKA

W zawodach biorą udział uczniowie jednej Szkoły Ponadpodstawowej urodzeni w latach 1998 - 2001
Skład zespołu : 8 -- 12 zawodników / czek.
Zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną oraz jednolite ubiory sportowe z numerami na koszulkach i spodenkach.
W rozgrywkach obowiązują przepisy PZKosz.
TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 15.03.2018

 

PŁYWANIE DRUŻYNOWE


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzki minie później niż do 30 września 2017 roku.
V. Uczestnictwo
Reprezentacja składa się z 6 - 8 dziewcząt lub 6 - 8 chłopców rocznika 1998 i młodsi.
Każdy zawodnik startuje 2 jednym wyścigu indywidualnym i jednej sztafecie.
W zawodach ogólnopolskich startują mistrzowie województw.
VI. Program zawodów
Według kolejności startów
3. Sztafeta 6 x 50 metrów stylem dowolnym
4. Wyścigi indywidualne
100 m stylem grzbietowym -- 1 zawodnik z danej szkoły
100 m stylem klasycznym -- 1 zawodnik z danej szkoły
100 m stylem dowolnym -- 1 zawodnik z danej szkoły
50 m stylem motylkowym -- 2 zawodników z danej szkoły
50 m stylem grzbietowym -- 1 zawodnik z danej szkoły
50 m stylem klasycznym -- 1 zawodnik z danej szkoły
50 m stylem dowolnym -- 1 zawodnik z danej szkoły

Ostateczną decyzję na temat dystansów i liczby zawodników podejmuje organizator imprezy.
VII. Przepisy techniczne
. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25 metrowej.
. Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie
. Szkoła może wstawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii
. Zawody przeprowadzane są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.
. Sztafety na czas, rozstawienie sztafet wg wyników indywidualnych do punktacji drużynowej.
VIII. Punktacja drużynowa
Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wstawiły sztafety.
Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:
. W indywidualnych I m - 17 pkt. II m - 15 pkt. III m - 14 pkt. Itd.
. W sztafetach I m - 34 pkt. II m - 30 pkt. III pkt - 28 pkt. Itd.
. Do punktacji drużynowej zliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik sztafety
. Drużyna która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów za dany wyścig jednak nie podległa dyskwalifikacji
. Zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów
. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.
. Prowadzi się oddzielną punktację dla dziewcząt i chłopców
Zawody miejskie przeprowadzone zostaną do 27.10.2017


    SZACHY

 Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami
Szczegółowe regulaminy i przepisy znajdują się w Kalendarzu Imprez Sportowych Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego
TERMIN ROZEGRANIA ZAWODÓW DO 10.12.2017


           ZAWODY INDYWIDUALNE LA   -- 06.06.2018 

UCZESTNICY  --  UCZNIOWIE Szkół Ponadgimnazjalnych rocznika 1998 --  2001 oraz uczniowie

Program zawodów :

 •  Bieg 100 metrów dziewcząt i chłopców
 •  Bieg 400 metrów dziewcząt i chłopców
 •  Bieg 800 metrów dziewcząt
 •  Bieg 1.500 metrów chłopców
 •  Sztafety 4 x 100 metrów dziewcząt i chłopców
 •  Sztafety szwedzkie dziewcząt i chłopców
 •  Skok w dal dziewcząt i chłopców
 •  Skok wzwyż dziewcząt i chłopców
 •  Pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców     K -- 4 kg  , M  -- 6 kg
 •  Rzut oszczepem dziewcząt i chłopców    K  --  600g  ,  M  --  800 g

Uwaga  --  szkoła może zgłosić po trzech zawodników do każdej konkurencji biegowej
i  technicznej.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie.
Indywidualne zawody LA  są eliminacją do zawodów finałowych  XXIV BOM.
Do finałów kwalifikuje się 24 zawodników z najlepszymi wynikami z eliminacji

 

UWAGA
Druk zgłoszenia do zawodów - do pobrania

Druk zgłoszenia należy wypełnić pismem drukowanym.
Druk zgłoszenia winien posiadać pieczęć Szkoły, podpis Dyrektora i czytelny podpis Nauczyciela.

   
kontakt z webmasterem : napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: wtorek 2018-02-13 7:49 po południu